U bevindt zich hier: Home > Wat is internetbehandeling?

Wat is internetbehandeling?

Wat is internetbehandeling?

Wat en voor wie?

De online behandelingen zijn ontwikkeld voor iedereen vanaf zestien jaar, die meer wil weten over zijn of haar gebruik of verslavingsgedrag, èn voor mensen die hier wat aan willen doen. Ook is de behandeling geschikt voor mensen die terugval wil voorkomen.

Bij ernstig medisch risico of acuut gevaar is internetbehandeling niet geschikt. Mocht dat nodig zijn dan verwijzen wij naar andere hulp of behandeling.

In de internetbehandeling staat  het persoonlijk contact met een hulpverlener iemands  persoonlijke situatie voorop. Daarnaast de focus op meer inzicht in en kennis van de problemen, en hoe hier verandering in te brengen. Men gaat oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen.  Aan het einde van de behandeling heeft de deelnemer geleerd om het verslavingsgedrag te veranderen en hoe het terugvallen in oude patronen kan worden voorkomen.

Er zijn (minimaal) 12 online contacten met een vaste hulpverlener. De deelnemer krijgt berichten van hem of haar, invul oefeningen, opdrachten voor thuis, informatie, persoonlijk advies en vragenlijsten. De behandeling duurt ongeveer drie maanden. Er is één tot twee keer per week online contact.

Het doel van de behandeling is het verder versterken van de motivatie voor verandering en het bereiken van de gewenste verandering. Afhankelijk van de gekozen behandeling is dat; minderen of stoppen met alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, cannabis, gokken, roken of verbeteren van het eetpatroon en realistische denkbeelden over voeding en lichaam.

De methode 

De methode waarmee gewerkt wordt in de internetbehandelingen is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere behandeling van verslavingen. Deze methode is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psycho-sociale model en de cognitieve gedragstherapie. We gaan niet uitgebreid in op mogelijke oorzaken van verslavingsproblemen die in het verleden liggen, maar steken in op de situatie van dit moment en hoe deze te veranderen is. 

Er wordt onder andere gewerkt met:

  • psycho-educatie: feitelijke informatie over de problematiek en advies over iemands situatie
  • cognitieve herstructurering: anders leren denken over jezelf en de situatie, en
  • zelfcontroletechnieken: de zin in gebruik leren de baas te worden. 

Hoe werkt het?

De behandeling start met een online vragenlijst om een goed beeld te krijgen van iemands situatie. De behandeling bestaat uit twee gedeelten, deel 1 en deel 2. 

Deel 1: de contacten en opdrachten zijn gericht op het analyseren van het eigen gebruik, gok- of eetpatroon, zonder dat de deelnemer daar direct iets aan hoeft te veranderen. Dit deel wordt afgesloten met een persoonlijk advies en over eventuele vervolgbehandeling.

Deel 2: de behandeling is nu gericht op het veranderen van gebruik en gedragspatronen. Mensen stellen zelf een doel ten aanzien van de gewenste verandering. In vijf stappen leert men dit doel bereiken.

Nazorg: het is mogelijk nog een periode nazorg volgen, om de verandering goed vast te houden. Ook kan er contact gehouden worden met lotgenoten via het openbare forum op de website. Er zijn nog twee follow-up contacten; deze contacten staan in het teken van het onderzoek naar de effectiviteit van onze internetbehandeling.

Naast en ná de behandeling kunnen deelnemers gebruik maken van een ondersteunend lotgenotenforum. Daar kan men via de website anoniem berichten uitwisselen en ervaringen delen met de andere deelnemers. Het forum is ook toegankelijk voor niet-deelnemers.

De hulpverleners

De behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog of maatschappelijk werker  van Tactus Verslavingszorg, onder eindverantwoordelijkheid van een regiebehandelaar; een gz-psycholoog of verpleegkundig specialist. De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van hulpverleners,  arts en gz-psycholoog.

Het dossier en vergoeding behandeling

De contacten tussen hulpverlener en cliënt verlopen via een persoonlijk online dossier, waarop men kan inloggen met een naam en wachtwoord. Er is dus geen sprake van e-mail uitwisseling. Niets uit het dossier mag worden overgelegd aan derden zonder toestemming van de deelnemer.

De online behandeling valt onder de specialistische GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, dit gebeurt op basis van DBC. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Onderzoek

Er zijn twee meerjarige onderzoeken gedaan waarbij zowel Alcohol de baas als Eten de baas onderzocht zijn met behulp van controlegroepen (RCT). De resultaten van beide onderzoeken waren erg positief. Meer informatie over het onderzoek en de resultaten vindt u bij onderzoek.

Contact

Voor vragen over de internetbehandelingen kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer en een contactformulier vindt u op de contactpagina van deze website.