U bevindt zich hier: Home > Onderzoek > Onderzoek naar internetbehandelingen

Onderzoek naar internetbehandelingen

De internetbehandelingen van Tactus worden voortdurend onderzocht en aangepast naar de laatste wetenschappelijke inzichten. Naar de online behandelingen Alcohol de baas en Eten de baas zijn uitgebreide meerjarige onderzoeken gedaan.

Alcohol de baas

In oktober 2011 is Marloes Postel gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift Well Connected. Web-based treatment for problem drinkers. Hiervan is ook een Nederlandse samenvatting met de belangrijkste bevindingen.

Uit de resultaten blijkt dat de internetbehandeling effectief is in het stoppen en verminderen van het alcoholgebruik. 70% van de deelnemers drinkt na afloop succesvol binnen de richtlijn van verantwoord gebruik. Ook de lichamelijke en psychische gezondheid van de deelnemers verbetert significant. Zo ervaren deelnemers minder depressieve gevoelens, geheugenproblemen en maagklachten en hebben ze ook minder last van transpireren. De motivatie om alcohol de baas te worden en te blijven neemt gedurende het volgen van de internetbehandeling sterk toe. De deelnemers zijn zeer tevreden en positief over de online behandeling. Vooral het persoonlijke element en de feedback van de hulpverlener worden gewaardeerd. Deelnemers voelen zich goed begrepen door de hulpverlener en het contact wordt als prettig, persoonlijk en veilig ervaren.

Eten de baas

Van maart 2011 tot december 2013 heeft een uitgebreid onderzoek middels een gerandomiseerde trial plaatsgevonden om de effecten van de behandeling wetenschappelijk vast te stellen.
De resultaten van het onderzoek waren positief en toonden aan dat Etendebaas.nl een effectieve behandeling is voor patiënten met een eetstoornis. Niet alleen de eetstoornis psychopathologie verbeterde bij deelnemers van de internetbehandeling, ook hun lichamelijke en psychische gezondheid, zelfvertrouwen, sociaal functioneren en tevredenheid met het eigen lichaam verbeterde significant. De resultaten van het onderzoek zijn in juni 2015 gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Medical Internet Research .

Meer weten?

Lees meer over deze onderzoeken en achtergronden op Alcohol de baas en op Eten de baas